Proiect: “Provenienta artefactelor arheologice: chei pentru intelegerea societatilor antice ”

Proiect: “Provenienta artefactelor arheologice: chei pentru intelegerea societatilor antice ”

 

REZUMAT

Relaţia dintre ştiinţele naturii (de exemplu fizică, chimie, geologie) şi cele sociale (de exemplu arheologie) are o lungă istorie. Aceasta a apărut din necesitatea unor date ştiinţifice care să ofere răspunsuri la întrebările generale şi specifice care au preocupat, preocupă şi vor preocupa întotdeauna mintea atunci când se descoperă artefacte în siturile arheologice, de exemplu: cum şi din ce materiale sunt făcute, de unde vin, au fost produse local sau sunt importate? Obiectele ceramice se păstrează neschimbate în timp, chiar îngropate, iar provenienţa lor oferă informaţii reale despre vechile sisteme de producţie ca şi despre schimbul de produse, bunuri, idei şi tehnologie.

Materiale ceramice de construcţie (cărămizi, ţigle) şi vasele de lut sunt obţinute din aceleaşi materi prime, respectiv argilă şi degresant. Astfel de obiecte ceramice descoperite în diverse situri preistorice şi istorice vor fi studiate printr-o abordare integrată, care combină metode arheologice, mineralogice, fizice, chimice şi geologice. Aceste metode includ în principal microsopie optică în lumină polarizată, difracţie de raze X, microsondă electronică, microscopie electronică de baleiaj, spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv, spectroscopie în infraroşu cu transformată Fourier şi rezonanţă paramagnetică electronică.

Primele informaţii asupa mineralogiei matricii şi compoziţiei incluziunilor sunt obţinute prin microscopie optică. Difracţia de raze X şi microsonda electronică arată natura mineralelor argiloase din corpul ceramic, indicând astfel argila din care a fost făcut obiectul respectiv. Pe de altă parte, compoziţia incluziunilor reflectă tipul degresantului. Compararea compoziţiei şi a chimismului diferitelor grupuri de artefacte ceramice cu cele ale rocilor sedimentare prelevate din împrejurimile sitului permite separarea producţiei locale de importuri şi indică în plus dacă materia primă a fost supusă unor proceduri de tratare.

 

2017-2019 (29 luni)
Buget: 846,250 RON

Acronim: APROACH
Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0229

Contract de finanțare nr. 138 ⁄ 2017